Pamokos

Individualios, dviems, dovanos

TonArt

Grojimas fortepijonu solo – tai laikas sau ir su savimi. Kontaktas su instrumentu įgarsina mintis, suteikia galimybę keisti(s), tobulėti, „apdovanoja” sėkme (gražiu garsu) ir galimybe būti dabarties akimirkoje.

Individualios pamokos skirtos tiek turintiems muzikinės patirties, tiek niekada anksčiau nesimokiusiems groti žmonėms.

Norint patirti sėkmę prie fortepijono svarbu:

Įsivardinti pagrindinį tikslą: pvz. išmokti groti iš natų arba įrašyti savo mėgstamą kūrinį ir dalintis įrašu soc.tinkluose. TonArt studijos mokiniai Rūta ir Daumantas (lankė pamokas DVIEMS) prieš persikeldami gyventi į JAV sau pasidovanojo šį kūrinį.

Aptarti kiek individualių pamokų skirsite susipažinimui su grojimo užduotimis, mokymo(si) stiliumi, pastovaus (jeigu reikalinga) pamokų laiko suradimui, instrumento saviruošai įsigijimui ir kt.

Sutarti bandomąjį laikotarpį (pamokų skaičių) po kurio į(si)vertinsite kaip Jums sekasi ir ar norite tęsti. Rekomenduojama – po 10 individualių pamokų.

Grojimo naudą sunku pervertinti. Tyrimais įrodyta, kad grojimas fortepijonu viena iš retų veiklų, kurių metu smegenys derina ne mažiau nei 10 skirtingų veiksmų.

Individualios pamokos pradedantiesiems

Pamokos, skirtos norintiems išmokti groti fortepijonu, vyksta tik individualiai.

Pirmųjų pamokų metu pagrindinis dėmesys skiriamas:

– susipažinimui su instrumentu, pianisto fiziologijai (kūno padėčiai prie instrumento),
– grojimui iš klausos,
– muzikinio tikslo į(si)vardinimui,
– konkrečių rezultatų (tarpinių ir galutinių) planavimui,
– abipusiai patogaus pamokai laiko suradimui.

TonArt komanda moko groti įsisąmoninant kas ir kaip vyksta prie fortepijono.

Konkretų muzikos elementą ar judesį (naują informaciją) mokomės mažiausiai 2 skirtingais būdais: per kūno (rankos) judesį ir intelektą (informacijos suvokimą). Laukiamas rezultatas – gražus fortepijono garsas ir gebėjimas jį pakartoti.

Pamokoje skiriama laiko:

Mankštai (raumenų) apšilimui, naujos informacijos mokymuisi, informacijos kartojimui ir įtvirtinimui, natų rašto skaitymui, mėgstamo kūrinio atlikimui, klausimams apie muziką.

Vienos pamokos trukmė:

60 minučių, iš jų: 7-10 minučių – raumenų apšilimui (mankštai), 45 min. – grojimui ir klausimams, 5 min. – poilsiui ir nenumatytoms aplinkybėms.

Pradedantiesiems siūlome pasirinkti konkretų individualių pamokų skaičių arba vieną iš mūsų siūlomų programų.

Individualios pamokos pažengusiems

Skirta norintiems įtvirtinti ar prisiminti turimas grojimo fortepijonu žinias ir įgūdžius, išmokti konkretų grojimo fortepijonu technikos, muzikos teorijos ar harmonijos elementą.

Pažengusiais laikomi suaugusieji, baigę 5 ar daugiau muzikos mokyklos klasių arba bent 3 kalendorinius metus be pertraukų lankiusieji privačias fortepijono pamokas.

Pažengusieji dažniausiai konkrečiai įvardina mokymosi tikslus:

– išmokti penkis Frederico Chopino Noktiurnus,
– įsirašyti mėgstamiausio kompozitoriaus (Sergej Rachmaninov) kūrinį,
– išmokti Fredie Mercurie Bohemijos Rapsodiją,
– patobulinti techniką, kuri leistų pagroti Franzo Schuberto Impromptu nr. 3,
– pagroti F. Chopino Koncerto fortepijonui II dalį su styginiu kvartetu ir t.t.

Pirmųjų individualių pamokų metu:

– susipažįstama su esamomis muzikos, instrumento, natų rašto skaitymo žiniomis bei mokymosi stiliumi.
– susitariama dėl konkretaus muzikinio rezultato ir tam reikalingų sąlygų.
– preliminariai susitariama dėl datos, kada objektyviai įvertinsime, ar tikslas pasiektas.
– kas 10 pamokų vyksta tarpiniai proceso vertinimai grojimo ir refleksijos metodais.

Pažengusiųjų pamokos gali vykti su keliais mokytojais

Pagal poreikį ir galimybes dirbama „masterclass” – meistriškumo pamokos principu: mes tikime, kad profesionalų komandos įvairovė padeda efektyviau ir greičiau pasiekti užsibrėžtą tikslą.

Pastovūs studijos mokiniai kviečiami pasirodyti studijos renginiuose

Atvirose pamokose, sezono atidarymo renginiuose, taip pat yra pirmieji, kuriems siūloma dalyvauti viešuose kviestiniuose projektuose. Plačiau >

Pradedantiesiems siūlome pasirinkti konkretų individualių pamokų skaičių arba vieną iš mūsų siūlomų programų.

PROGRAMOS

Norintiems pabandyti groti fortepijonu TonArt siūlo rinktis 5 arba 10 pamokų ciklus, kuriuose sužinosite pagrindinius grojimo fortepijonu principus, patirsite save grojantį, pajausite, ar fortepijonas Jums tinka ir patinka.

Fortepijono ABC

Tai penkių individualių pamokų ciklas, po kurio gebėsite atsakyti sau ir kitiems: kas per daiktas tas fortepijonas ir kaip jis veikia? Nuo ko priklauso garso magija?

Dar:
– išmoksite skaityti natų raštą,
– lavinsite savo ritmo pojūtį ir kūno koordinaciją grodami solo ir su mokytoju,
– išmoksite vieną kūrinį dviem rankom.

Šio ciklo pamokas rekomenduojame lankyti ne rečiau kaip kartą per savaitę. Instrumentas saviruošai – nebūtinas.

Pradžiamokslis

10 pamokų ciklas, skirtas norintiems prisijaukinti fortepijoną ir patirti save scenoje. Ypač tinka žmonėms, norintiems stiprinti lyderystės ir kūrybinio vadovavimo įgūdžius.

Pamokų metu:
– sužinosite, kaip derinti fortepijono mechaniką ir žmogaus fiziologiją norint išgauti gražų garsą,
– išmoksite skaityti natų raštą: aukštis, trukmė, smuiko ir boso raktai penklinėje ir klaviatūroje,
lavinsite ritmo pojūtį,
– išmoksite koordinuoti kūną grodami dviem rankomis,
– patirsite artistines užduotis: ciklo pabaigoje atliksite koncertinį kūrinio variantą solo arba fortepijonu keturiomis rankomis.

Pasirinkusiems šį pamokų ciklą, pažintinė pamoka – nemokama.