Atliekant kūrinius mintinai, dėmesys, kurį skirdavome natoms sekti, „persikelia” į klausymąsi. Dėl šios priežasties grojimas mintinai praturtina asmenines muzikavimo galimybes: išgirstame daugiau detalių, lengviau perteikiame emocijas, atsiranda daugiau laisvės ir kūrybiškumo. 

Kad grojimas be natų nekeltų mums nerimo, svarbu atkreipti dėmesį į tai:

  • kaip įsimename kūrinius? 
  • kodėl klystame? 
  • kas lemia sėkmę?

Šia tema patirtimi, įžvalgomis ir patarimais dalinasi TonArt fortepijono mokytoja, pianistė Milda Umbrusevičiūtė-Kavaliauskienė. 

Kūrinio įsiminimą lemia trys gebėjimai: klausos, motorikos ir kognityvinis. Visi jie svarbūs bei papildantys vienas kitą.

  1. Klausos atmintį galima pasitikrinti ne grojant, o bandant mintyse atkartoti muziką. Jei pavyksta kūrinį „pergroti“ vidine klausa, galite džiaugtis, jog jį žinote išties puikiai. Praktikuotis galite bet kada, pvz., vaikščiojant ar prieš užmiegant☺
  1. Motorine, arba kitaip – raumenų atmintimi mes linkę pasitikėti labiausiai, nors mokantis mintinai, jos dominavimas nėra toks patikimas. Tiesa, kritiniais momentais  ji gali mus „vesti“ , bet jei kartu neturėsime kognityvinės atminties, ji taip pat gali stipriai „pavesti“. 

Patarimas motoriniai atminčiai lavinti: grokite ant kieto paviršiaus arba elektroniniu instrumentu išjungtu garsu, mintyse girdėdami kūrinį ir atlikdami tas pačias pirštų kombinacijas. Arba – grokite taip lėtai, kad spėtumėte girdėti į priekį. 

  1. Kognityvinė, arba kitaip – intelektualioji atmintis – turėtų tapti lydere, ypatingai mokymosi procese. Tai tarsi muzikinio žemėlapio pažinimas.  Gebėjimas atpažinti, suprasti ir įsiminti: kūrinio formą, harmonines slinktis, melodines kryptis, intervalus, artikuliaciją, dinamiką ir pan. Būtent ji stimuliuoja mūsų atmintį ir tampa sėkmės pagrindu grojime mintinai. 

        Dar keli patarimai besimokantiems mintinai:

  1. Klausykite savo kūrinio įrašų, sąmoningai analizuokite muzikos tėkmę, tarsi stebėtume natas.
  1. Mokydamiesi mintinai, nebijokite „nusiimti” natų. Kai suklystame reiktų tuoj pat pažiūrėti į natas ieškant klaidos priežasties.
  1. Grokite mintinai pradėdami vis nuo kitos kūrinio vietos.
  1. Repetuokite prieš kitus ir / arba įrašinėkite savo atlikimą.